Over Om

Nils Buis

8 maart 1959

Nils Buis

1978 Het Nieuwe Lyceum Bilthoven, Gymnasium β
1982 Kandidaats Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de RUU
1985 Huisvader
1987 Afgestudeerd in de Algemene Taalwetenschap aan de RUU
1993 Om tekst en vorm, grafisch ontwerpbureau
2006 Eigen huis (van de grond af aan) verbouwd
2011 Uitgeverij Schokland, uitgever van Kritische Klassieken

Door de jaren heen was ik actief als muzikant en tekstschrijver van kinderliedjes (Rockband Poppenkast) en bekleedde ik diverse bestuursfuncties in maatschappelijk betrokken organisaties. Daarin deed ik veelal PR-werkzaamheden, was ik redacteur van clubblaadjes, leverancier van artikelen en persberichten en – uiteraard – ontwerper.

In 2011 realiseerde ik een lang gekoesterde droom met het oprichten van Uitgeverij Schokland. In de reeks Kritische Klasssieken geef ik jaarlijks twee à drie vergeten boeken uit het canon van de geëngageerde literatuur opnieuw uit. Natuurlijk doe ik zelf de vormgeving, maar ook redactie, correctie, annotatie en alles wat er bij het draaien van een uitgeverij komt kijken.

Ik ben breed geöriënteerd, heb brede interesses en ben breed inzetbaar.